Adatkezelési elveink

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldala személyes adatok megadása nélkül tekinthető meg. Weboldalunkon azonban fellelhetők olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására.

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Budapesti Társasházi Közös Képviselők Közhasznú Egyesületének számára. A megadott adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű anyagok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A BTKKKE minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Adatvédelmi alapelvek:

  • a honlap látogatóinak, a tagi oldalra belépőknek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása,
  • a szolgáltatások technikai működtetése,
  • a honlap más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz, melyek tartalmáért és eljárásmódjáért a BTKKKE semmilyen felelősséget,
  • a regisztrációkor megadott kötelező adatok tekintetében a regisztrációkor megadott hozzájárulás csak a leiratkozással vonható vissza.

Adatvédelmi irányelvek:

  • személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeljük és dolgozzuk fel,
  • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományunkban tárolt személyes adatok védelmére, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést,
  • honlapunk felhasználója az adatvédelmi törvénnyel összhangban bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatait megváltoztassa, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.