Összefoglaló társasházi vizsgálatokról

Kötelező és ajánlott társasházi vizsgálatok 

Kémény vizsgálatok – nem mellőzhetők (még a használaton kívüli kéményeknél sem, tartalék kémények), a kéményseprő vállalatok végzik. Oda kell figyelni, hogy valóban elvégezzék, megtartsák az ellenőrzéseket. Az észrevételeiket el kell fogadni, a felfedezett hibákat a fűtési szezon előtt ki kell javítani!!!

Vizsgálati idő: tartalék és gáz kémények évente, hagyományos fűtési rendszerű kémények esetén félévente. A kéményseprők az ellenőrzésről bizonylatot állítanak ki, egyik példányát el kell kérni és meg kell tartani!!! 

Villamos hálózat vizsgálata – érintés-, tűz- és villámvédelmi vizsgálatokról van szó. Csak regisztrált, igazolvánnyal (engedéllyel) ellátott személy végezheti. Műszeres vizsgálat. A feltárt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni!!!

Vizsgálati idő: az épület tűzveszélyességi osztályba besorolásától függően, A 3 évente, B és C osztály esetén 6 év, D és ennél alacsonyabb tűzveszélyességi osztályú épületeknél 9 évente. Ezek a vizsgálatok az áramszolgáltató lecsatlakozásától az egyéni mérőórákig terjed ki, ennek költsége a közösséget terheli. Ajánlatos legalább ilyenkor a lakások, külön tulajdonú épületrészek vizsgálatát is elvégezni. Ezek a vizsgálatok a tulajdonosokat terhelik, az ő költségük. A vizsgálatokról külön-külön jkv készül, amiknek egy-egy példányát a vizsgálatot végző lebélyegezve aláírva átadja, ill. el kell kérni, meg kell tartani!!! 

Gáz csatlakozó vezetékek és készülékek vizsgálata – a megszaporodott gázrobbanások, CO mérgezések miatt megszigorították a vizsgálatok elvégzését. Gázszivárgás esetén a gázszolgáltató kikapcsolja az épületet a szolgáltatásból. A visszakapcsolást csak szigorú ellenőrzés után, komoly pénzösszegért végzi el. A közösséget terhelő vizsgálat az épület fő nyomásszabályzójától az egyéni mérőórákig terjed. Itt is érvényes az elektromos hálózatok vizsgálatánál elmondott, azaz a mérőórától a vezetékeket a lakások belsejében és a gáz-készülékeket is legalább ekkor meg kell vizsgálni (ha egyébként nincs gond, rendben működnek).

A vizsgálat ideje: 5 évente, ún. gáztömörség vizsgálat. A vizsgálatról jkv készül. Hiba esetén a gázszolgáltatót azonnal értesíteni a szükséges javításokról (az őket érintő javításokról), az egyéb hibák javítását külön gázszerelőkkel kell végeztetni!!! 

Felvonók, liftek vizsgálata – építésügyi és hatósági engedélyezése, üzemeltetése, ellenőrzése és nyilvántartása.

 • napi ellenőrzés – vizsgázott üzemügyeletes;
 • havi ellenőrzés – a karbantartást végző személy vagy vállalkozás. Ezen ellenőrzéseket végzők részére az üzemeltetőnek (tulajdonosnak) írásos megbízást kell adnia.
 • biztonságtechnikai felülvizsgálatok – a jogszabályban meghatározott számban:

a) általános esetben – évi 4 kötelező vizsgálat,

b) különleges estben – évi 1 kötelező kijelölt szervezeti vizsgálat (a 10 évnél fiatalabb berendezéseknél és a Korm. rendelet szerinti felújított berendezéseknél),

Az a), b) pontban megjelölt vizsgálatokat csak az ÉMI által regisztrált engedéllyel rendelkező ellenőrök (a karbantartás megfelelőségének ellenőrzését) végezhetik. A berendezés üzembe helyezés előtti ill. a javítás utáni vizsgálatokat az illetékes miniszter (jelenleg a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter) által kijelölt szervezetekkel kell elvégeztetni! 

Energiatanúsítvány – ez nem más, mint az épületek zöld kártyája. Ez egy I-től A+ jelig terjedő besorolás, ami a betűkhöz energia-megfelelőséget rendel, pl. F – átlagos, C – a követelménynek megfelelő, A – energiatakarékos, stb.

2009. január 1-től az új építésű épületeket, vagy a felújított épületeket csak energiatanúsítvánnyal lehet átadni, átvenni. 2012. január 1-től minden lakás eladása, bérbeadása csak energiatanúsítvánnyal lesz végrehajtható. Bérbeadónak, eladónak kötelező lesz a tanúsítvány megléte, bemutatása. Csak regisztrált, energiatanúsítvány kiadására jogosult személy végezheti. Költsége 2010. dec. 31-ig kötött (5.500 Ft/óra, max. 2 óra vehető számításba), azután felülvizsgálják. Társasházaknál van mód arra, hogy a közösségek az egész épületre megrendeljék, akkor a külön tulajdonokra nem kell egyenként, vagy lehetőség van lakásonként külön-külön megcsináltatni.

Ez a vizsgálat 10 évig érvényes.  

Ajánlott vizsgálatok:

 • fa szerkezetek vizsgálata: gombásodás, szú, stb szempontból – évente
 • épület állagvizsgálata – legalább évente, a költségvetés készítés előtt
 • közlekedők, padlástér vizsgálata menekülő útvonal, tűzveszély miatt,
 • szükség szerint, de rendszeresen
 • vízfogyasztás ellenőrzés – szükség szerint, a vízmű bevonásával. 

A különféle vizsgálatok törvényi előírásait, a vizsgálatok módjáról az alábbi törvények, kormány és miniszteri rendeletek rendelkeznek:

 • kémények vizsgálata: 27/1996 BM rendelet, a Pest megyei közgyűlés 24/1996.sz. rendelete
 • víz fogyasztás ellenőrzése:  38/1995. korm. rendelet
 • gáz csatlakozó vezeték ellenőrzése:  2003. évi törvény, 111/2003. korm. rendelet, 11/2004. GKM rendelet
 • érintés- tűz- és villámvédelem: 9/2008. ÖTM rendelet, 8/1981 IPM rendelet a Kommunális és lakóépületek Érintésvédelmi szabályzatáról, 35/1996 Bm r. (OTSZ) és a 2/2002 BM r.
 • energiatanúsítvány – épületek zöld kártyája: 7/2006 TNM rendelet, 176/2006 korm. rendelet
 • hőtermelő- és hűtő berendezések ellenőrzése: 264/2008 korm. rendelet
 • felvonó, lift ellenőrzés: a többször módosított 113/1998 (VI.10.) sz. Korm. r. és a használaton kívül helyezett, vagy a hatóság által leállított berendezés állagmegóvása, vagy az engedélyezett lebontásáig a 246/2002.(XI.28.) sz. Korm rend. 2.§. (2) bek.  

A fenti rendeletek előírásaiban meghatározott feladatokat látja el az ÉMI Felvonó és Mozgólépcső Felügyelete (FMF). A tulajdonosok (üzemeltetők) részére az üzemeltetés, ellenőrzés és nyilvántartás jogszabályi hátteréről az ÉMI Kht (XI.) tájékoztatója ad ismertetést.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.