Tudnivalók a társasház biztosításról

Minden, amit a társasház biztosításról érdemes tudni

A biztosítás a legtöbb lakóközösségnél nem egy egyszerű kérdés, hiszen sok lakó eleve biztosítás ellenes. Pedig bármely épületben, ahol több család lakik együtt és vagyonuk jelentős részét a társasházi lakás jelenti, egyetlen valóban jó megoldás létezik vagyonuk megóvására a váratlan, előre ki nem számítható események ellen, mégpedig a társasház közös biztosítása.

Két ok, amely akadálya lehet a társasház biztosítás megkötésének

1. Információhiány

A lakóközösség tagjai gyakran nem ismerik fel miért is előnyös számukra a társasház egészére szóló közös biztosítás. Nem értik, hogy mivel nyújt többet egy társasházban lakó lakás tulajdonosának az épület egészére szóló társasház biztosítás, szemben az egyéni lakásbiztosítással. A lakók nem ismerik, hogy társasház biztosítás birtokában az esetlegesen bekövetkező károk esetén hogyan fog alakulni a kárrendezés, ki és milyen károk esetén mekkora kártérítési összeget fog kapni akkor, ha a lakásán belül vagy ha a közös részeket érintő kár keletkezett. Nincsenek vele tisztában, hogy ha a társasház az üzemeltetése során kárt okoz, akkor a társasházközösség egésze felelős az okozott kár megtérítéséért.

Nem szabad a lakóközösséget a közgyűlésen olyan helyzetbe hozni, hogy olyasmiről döntsenek, amiről nem rendelkeznek elegendő információval. A társasház biztosítás esetén nem szabad, hogy a szavazás csak arról szóljon, hogy mennyibe fog kerülni a társasház biztosítás és ez mennyivel fogja növelni a közös költséget. Kérje szakember segítségét, aki részt vesz a közgyűlésen, bemutatja a társasház biztosítás előnyeit és válaszol a felmerült kérdésekre.

2. Egyéni biztosítás megléte

A lakók részéről leggyakoribb kifogásként az jelentkezik, hogy már rendelkezik egyéni biztosítással. A biztosítást olyan feltételekkel kötöttem meg, amire neki szüksége van, azzal az üzletkötővel, aki neki szimpatikus volt, olyan áron, amit megfelelőnek tart. Ők azok, akik a közgyűlésen azt a véleményt képviselik, hogy: „minek a közös biztosítás, nekem már van, a közös úgyis csak a közös költséget növelné”.

Felmerülő kifogások és azok kezelése:

 • mi lesz az egyéni biztosítással?, nem akarnak újat kötni
  • nincs szükség új biztosítás megkötésére, a meglévő biztosítást kell módosítani, az épületszerkezeti kockázatra vonatkozó részeket ki kell venni és csak az ingósággal kapcsolatos részeket kell megtartani
 • nem tudják, hogy a társasház biztosítás életbe lépésével mit és hogyan kell módosítani az egyéni biztosításon
  • el kell kérni a társasház biztosítás kötvénymásolatát (a biztosítótól vagy a közös képviselőtől) és a saját üzletkötőjével módosítani az egyéni biztosítást
 • most akkor két biztosítást kell fizetni?, azt hallották, hogy ugyanarra a vagyontárgyra nem lehet több biztosítást kötni, mert az biztosítási csalásnak minősül és ugyanarra a kárra nem fizet kétszer a biztosító
  • a biztosító valóban nem fizet kétszer ugyanarra a kárra, ezért kell módosítani az egyéni biztosítást, melyből a társasházi biztosításban már szereplő káreseményeket ki kell venni, már csak azért is, hogy a lakástulajdonos ne fizessen duplán.

Miért előnyös a társasház közös biztosítása?

Statisztikák szerint a társasházban lakók mindössze 20%-a rendelkezik korszerű egyéni biztosítással, ám még így is keletkezhetnek olyan károk a saját lakásban, amelyeket a biztosító az egyéni lakásbiztosítás alapján nem térít. Ilyen lehet az a csőtörés kár, amikor nem a lakáshoz tartozó csővezeték törik el, hanem a közös részbe számító felszálló vezeték.

A házban is bármikor előfordulhatnak olyan károk, melyet ha a társasház nem rendelkezik biztosítással, akkor saját költségvetésből kell fedeznie (például egy komolyabb vízcsőtörés). Az javítási munkálatokat ideális esetben fedezi a ház tartaléka, rosszabb esetben azonban a közös költséget növeli vagy a lakókat terheli, mint egyszeri nagy összegű kiadás.

Társasház biztosítás esetén ezeket a költségeket a biztosító megfizeti, továbbá biztonságot jelent arra az esetre is, ha akkora kár keletkezne, melynek helyreállításához a társasház nem rendelkezik elegendő fedezettel (például robbanás, tűzkár stb.)

Milyen kockázatokra nyújt fedezetet a társasház közös biztosítása?

 • Tűz
  • tűz
  • robbanás
  • villámcsapás
  • villámcsapás másodlagos hatása (az elektromos készülékben keletkezett károkat téríti meg)
 • Elemi kár kockázat
  • vihar
  • felhőszakadás
  • árvíz
  • hónyomás
  • jégverés
  • földrengés
  • földcsuszamlás
  • kő-és földomlás
  • ismeretlen építmény, üreg beomlása
  • idegen jármű ütközése
  • idegen tárgyak rádőlése
 • Betöréses lopás: a biztosító megtéríti a betöréses lopás bekövetkeztével vagy annak kísérletével összefüggő épületrongálási károkat
 • Vízkár: valamennyi víz, csatorna, fűtési víz- és gőzvezeték törése, repedése, lyukadása, dugulása által keletkezett kárt téríti a biztosító, továbbá a feltárás költségeit, a hibás csőszakasz erejéig
 • Üvegtörés: a biztosító kockázatviselése kiterjed az épület valamennyi szerkezetileg beépített ajtajának és ablakának üvegezésére, kivétel a drótüvegből készült
 • Tető és panelhézag beázás
  • a beáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott kárt téríti meg a biztosító
  • rom-és törmelékeltakarítás
  • a biztosítottat terhelő oltás, mentés
  • tervezés, hatósági engedélyezés
  • az esetlegesen szükségessé váló ideiglenes lakás bérleti díját és a költözés költségeit
 • Bővített felelősségbiztosítás: a biztosító megtéríti idegen harmadik személynek, valamint a lakóközösség által az egyes lakónak, illetve a lakók egymás közt okozott személysérüléses és tárgyrongálási kárait
 • Kiegészítő biztosítások
  • különleges üvegfelületek
  • kaputelefon rongálás
  • személyfelvonók
  • kerti növényzet biztosítása
  • garázsban tárolt személygépjárművek biztosítása
  • közös ingóság biztosítása

Miért célszerű a társasház biztosítást időről-időre felülvizsgálni?

Mint azt korábban már olvashatták a biztosítás a legtöbb lakóközösségnél nem egyszerű kérdés. Sok lakó eleve biztosítás ellenes vagy arra hivatkozik, hogy ő már rendelkezik egyéni biztosítással. Ennek következtében, miután sikerült megkötni a társasház egészére szóló biztosítást, a továbbiakban inkább nem bolygatják vagy nyúlnak hozzá.

Pedig tapasztalataink szerint sok esetben a 3-5 vagy annál is régebben megkötött biztosítások elavultak, korszerűtlenek, ezért kedvezőtlenek a társasházra nézve. Ezért fordulhat elő, hogy a biztosító nem vagy kevesebbet fizet.

A régi, elavult, korszerűtlen társasház biztosítás veszélyei

 • társasház biztosítása a piaci átlaghoz képest drága: az évek során a társasház biztosítási piacon kialakult verseny, kedvező hatással volt az adható kedvezmények mértékére és a biztosítási díjakra is, ezért lehetséges, hogy egy új, korszerűbb biztosítás ára akár kedvezőbb is lehet, mint a jelenleg a társasház által fizetett díj
 • kár esetén nem fizet a biztosító: az eseték legnagyobb részében azért nem fizet a biztosító, mert eredetileg a biztosítás nem tartalmazta azt a kockázatot (vagy azért, mert a társasház nem választotta vagy mert a korábbi konstrukció esetén még nem is lehetett rá biztosítást kötni), azonban a biztosítótársaságok folyamatosan korszerűsítik az igényeknek megfelelően a társasházak részére kínált biztosításokat, így a biztosítások egyre több biztosítási elemet tartalmaznak
 • kár esetén a kárösszegnél kevesebbet fizet a biztosító: ebben az esetben előfordulhat, hogy rosszul lett meghatározva az épület újraépítési értéke, ennek következtében a társasház alulbiztosított

Biztosítás esetén azt mindig szem előtt kell tartani, hogy a biztosítók azt az alapelvet követik, miszerint a biztosítás megkötésekor érvényes feltételek vannak érvényben mindaddig, amíg a biztosítás átdolgozásra nem kerül. Aszerint történik a károk rendezése és a díjfizetés is.

Mit tegyen, hogy az Ön társasház biztosítása mindig a legkorszerűbb legyen?

3-5 évente vizsgáltassa  át meglévő társasház biztosítását tartalmi szempontból.

Az átvizsgáláshoz olyan szakembert célszerű választani, aki:

 • díjmentesen, pártatlan szakvéleményt készít, melyben segítséget nyújt, hogy mit, hogyan és miért érdemes változtatni, hogy az kedvezőbb legyen a társasház lakóközösségére nézve
 • független, a biztosítás kiválasztásakor kizárólag az ügyfél igényeit, érdekeit tartja szem előtt
 • lehetősége van arra, hogy megversenyeztesse a biztosító társaságokat, így kialkudva a legkedvezőbb feltételeket
 • a későbbiek folyamán leveszi a válláról a terhet, díjmentes kárügyintézési szolgáltatást nyújt
 • állományápolást végez, folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci változásokat, melyről az ügyfeleket is tájékoztatja
 • ha még nem rendelkezik társasház biztosítással, díjmentesen részt vesz a közgyűlésen és szakemberkét korrekt, minden területre kiterjedő tájékoztatást nyújt a lakóközösségnek a társasház biztosításról
 • igény esetén a lakók egyéni biztosításait is hozzáigazítja a társasház biztosításához

Tapasztalataink szerint a Korrekt Partner Hungary Kft. (www.korrektpartner.hu), mint biztosításközvetítő alkusz cég ilyen, forduljanak hozzájuk bizalommal.


 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.